top of page

Pride in Town

Date

zaterdag
10 aug. 2024
17:00
-
zaterdag
10 aug. 2024
23:00

Organiser

Antwerp Pride

Location

Sint-Andries Plaats
Sint-Andriesplaats, Antwerpen, België

[English below]


Ook dit jaar nodigen we iedereen uit om langs te komen op de sfeervolle Sint-Andriesplaats voor een bijzondere Pride - Women - in Town beleving. Pride in Town verenigt alle vrouwen en hun bondgenoten in een veilige omgeving om te protesteren en hun identiteit in al haar glorie te vieren.


Vanaf 18.00 u kan je genieten van literaire en muzikale optredens, spoken word en dj-sets, met als hosts Nathalie Delporte en Manny Willie.


Check de geweldige line-up:

 • Famba Feminista

 • Sofie La Digue

 • Teddy Tops

 • Jennifer Heylen

 • Sachli Gholamalizad

 • Emerald Liu

 • Eva Kamanda

 • Fleur Pierets

 • Saskia De Coster


Morena, een Zuid-Amerikaanse DJ, die erom bekend staat iedereen aan het springen en dansen te krijgen, sluit Pride - Women - in Town af met een geweldig feest!


Tijdens Pride - Women - in Town brengen o.a. Fleur Pierets en Sofie La digue een eerbetoon aan Johanna M Pas. Johanna zou meegewerkt hebben aan deze editie, maar helaas besliste het lot hier anders over.


Johanna M Pas (1969 – 2023) was een Belgisch dichter en literair vertaler. Ze was eigenaar van de voormalige queer boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. (www.Johannapas.be)

Waarom viert Pride in Town dit jaar vrouwen? Lesbische, biseksuele, queer en transvrouwen zetten zich in voor een betere wereld. Ze komen op voor beschermings- en zorgnetwerken, vechten voor gerechtigheid voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en stellen hun onzichtbaarheid aan de kaak. Inspanningen die vaak ongezien blijven, maar noodzakelijk zijn in een streven naar een wereld zonder racisme, geweld, onderdrukking, misbruik, uitbuiting en controle over vrouwen en hun lichaam. Dit event werd mede mogelijk gemaakt door coStA en de stad Antwerpen.


Toegankelijkheid

Ook dit jaar danken wij Alexander Decrans voor het faciliteren van tolken Vlaamse Gebarentaal voor doven en slechthorenden, zodat iedereen kan genieten van een inclusieve Pride week!


 

We once again invite everyone to join us at the cosy Sint-Andriesplaats for a special Pride - Women - in Town experience. This year we unite all women and their allies together in a safe space to protest and celebrate their identity in all its glory.


From 6 pm onwards, you can enjoy literary and musical performances, spoken word and DJ sets, hosted by Nathalie Delporte and Manny Willie.


Check out the amazing lineup:

 • Famba Feminista

 • Sofie La Digue

 • Teddy Tops

 • Jennifer Heylen

 • Sachli Gholamalizad

 • Emerald Liu

 • Eva Kamanda

 • Fleur Pierets

 • Saskia De Coster


Morena, a South American DJ, known for making the crowd jump and dance, closes Pride - Women - in Town with a great party.


During Pride - Women - in Town, a.o.Fleur Pierets and Sofie La digue will honor Johanna M Pas. Johanna would have joined this edition, but unfortunately fate decided otherwise.


Johanna M Pas (1969 – 2023) was a Belgian poet and author of several books. She owned the former queer bookshop Kartonnen Dozen in Antwerp. (www.Johannapas.be)

Why is Pride in Town celebrating women this year? Lesbian, bisexual, queer and trans women are committed to creating a better world. Women champion protection and care networks, fight for justice for female victims of violence and expose their invisibility. Efforts that often go unseen, but are necessary in their pursuit of a world free of racism, violence, oppression, abuse,exploitation and control over women and their bodies. This event has been made possible due to to the agency of coStA and Antwerpen City.


Accesibility

Also this year we thank Alexander Decrans for ensuring translators Flemish Sign language for the deaf and hard-of-hearing. Thereby making our Pride week even more inclusive!

bottom of page