top of page

How to BraveSpace 3/3

Dit is de laatste reeks over maken van een brave space. Dus, laten we ervoor gaan!


3. SLAY op de catwak


Speak/Spreek vanuit een plaats van liefde en respect

Niets meer, niets minder.


Lean/laat angsten toe

Wanneer we geconfronteerd worden met angst, staan we op een snijvlak klaar om iets nieuws over onszelf of anderen te ontdekken. Verlaat je comfortzone en neem een risico om iets te ervaren en aan te bieden dat anders kan zijn om zo een leermogelijkheid of een leerzaam moment te creëren.


Assume/Ga ervanuit dat iedereen in deze ruimte goede bedoelingen heeft

Het controleren van onze intenties helpt ons grenzen te stellen en verantwoordelijk te zijn voor onze woorden en daden.


Yield/Oogst success

Wat hier gezegd wordt, blijft hier. Wat hier geleerd wordt, vertrekt hier.


Laten we beginnen met de Braveolution!


Graag wat meer info!

Dit is het laatste deel waar we nogmaals extra inzichten geven zodat ook deze reeks hopelijk concreter en makkelijker toepasbaar wordt in het echte leven!


Speak

Een goede conversatie is tweerichtingsverkeer. Wederzijds respect en begrip is nodig.

Even belangrijk is liefde. Het klinkt misschien wat melig, maar liefde voor je medemens is ook een belangrijk component.

(H)Erken jezelf in de ander. Zie de menselijkheid in de personen waarmee je spreekt.

Jullie zijn geen robots, of abstracte concepten, maar mensen.

Probeer je te focussen op wat jullie gemeenschappelijk hebben en niet op wat verschillend is.

Door respect en liefde als leidende principes te omarmen, creëren we een brave space waar authentieke communicatie bloeit, relaties zich verdiepen en transformatieve groei mogelijk wordt.


Hier een aantal belangrijke principes om in jouw achterhoofd te houden:

 • Empathie en validatie: In plaats van iemands emoties of ervaringen meteen uit te dagen of te ontkrachten, toon empathie en validatie. Erken hun gevoelens, zelfs als je ze niet helemaal begrijpt of het er niet mee eens bent, en laat hen weten dat hun ervaringen belangrijk zijn.

 • Verstandig taalgebruik: Kies je woorden zorgvuldig en denk na over hun mogelijke impact. Vermijd denigrerende taal, persoonlijke aanvallen of generalisaties. Gebruik "ik"-uitspraken om je gedachten en gevoelens uit te drukken in plaats van veronderstellingen te maken over anderen.

 • Constructieve feedback: Als je het niet eens bent met iemand, geef dan je mening op een respectvolle en constructieve manier. Richt je op de ideeën die worden besproken in plaats van de persoon aan te vallen. Zie je feedback als een kans om van elkaar te leren en te groeien.

 • Koester nieuwsgierigheid: Benader gesprekken met oprechte nieuwsgierigheid en de bereidheid om van anderen te leren. Stel open vragen om een diepere verkenning van verschillende perspectieven aan te moedigen. Sta open voor de mogelijkheid dat je eigen mening zich kan ontwikkelen door deze uitwisselingen.


Lean into fear

Net zoals het oké is om fouten te maken, is het oké om een bepaalde angst te hebben. Het is immers een manier van overleven. Gelukkig is enkel overleven niet nodig of van toepassing binnen een brave space. Daarom is het een goed moment om stil te staan, je bewust te zijn van die angst en er iets uit te leren. Waarom ben je bang, waar komt die angst vandaan? Hoe kun je voorbij die angst gaan? Of hoe kun je ermee omgaan en het accepteren als een gegeven? Dit is het punt waar je kunt groeien en je comfortzone kunt verlaten. Dat hoeft geen grote stap te zijn, maar één voet buiten je zone zetten, is ook een stap. Wees niet bang om anderen te vertellen dat je je comfort zone verlaat, wees kwetsbaar. Durf hulp of ondersteuning te vragen indien je dat nodig hebt. Jouw voorbeeld kan misschien een springplank zijn voor anderen die net nog dat duwtje in de rug nodig hebben om uit hun eigen comfort zone te stappen!

Beseffen dat anderen ook bang zijn en angsten hebben, is nogmaals een bevestiging dat anderen medemensen zijn én dat jullie iets gemeenschappelijks hebben.


Voorbeeld:

Je bent op het punt om iets te zeggen, maar ineens wordt je gestresseerd, je voelt de angst komen als een golf en je blijft stil. Ja, stil, want de onzekerheid neemt over:

 • Zal ik iets fout zeggen?

 • Heb ik het goed begrepen?

 • Is mijn ervaring wel belangrijk om te delen?

Stil blijven op dat moment binnen deze brave space betekent een mogelijke kans laten passeren om:

 • Te groeien

 • Te leren

 • Te ondersteunen

Het zal misschien niet voor de eerste keer lukken, maar vergeet niet dat een Brave Space een werkwoord is, dus blijft proberen.


Assume the best

In een brave space mogen we er hopelijk vanuit gaan dat iedereen die deze ‘zone’ betreedt, met goede bedoelingen binnenkomt. Ga ervan uit dan andere mensen net zoals jij vanuit een plek van respect en liefde spreken. Vergissingen en fouten maken is normaal, maar iedereen moet uiteindelijk ook verantwoordelijkheid dragen voor wat ze zeggen en hoe men reageert, en jij ook. Vermijd dus het maken van veronderstellingen over hun motieven of het aanvallen van hun karakter. Dit helpt een sfeer van vertrouwen en begrip te creëren.

Je zou ook een stap verder kunnen gaan en deze principes kunnen oefenen:

 • Ideeën en individuen scheiden: Maak onderscheid tussen de ideeën of meningen (let wel op om het verschil te maken tussen ideeën/meningen en ervaringen) die worden besproken en de individuen die ze uiten. Onthoud dat hun ideeën of meningen niet noodzakelijk hun bedoelingen of karakter weerspiegelen. Focus op het bespreken van de ideeën zelf in plaats van het geven van persoonlijke oordelen.

 • Empathie of Perspective-Taking: Plaats jezelf in de schoenen van de ander en probeer hun achtergrond, ervaringen en invloeden te begrijpen. Cultiveer empathie door na te denken over hoe hun levenservaringen hun standpunt kunnen hebben gevormd. Dit helpt bij het ontwikkelen van een meer compassievolle en ruimdenkende benadering.


Yield succes

In brave spaces zullen er ongetwijfeld persoonlijke verhalen verteld worden. Deze ervaringen zijn belangrijk en kunnen helpen om je wereldbeeld te verbreden. Echter is het even belangrijk om de privacy van iedereen binnen de brave space te respecteren en te bewaren.

Maar natuurlijk sporen we wel aan dat de nieuwe dingen die je geleerd hebt binnen de brave space, dat je die wel meeneemt in je dagdagelijkse leven!


Hier zetten we ze nog op een rij:

 • Richtlijnen en normen opstellen: Stel duidelijke richtlijnen en verwachtingen op voor respectvolle en inclusieve communicatie binnen de Brave Space. Moedig deelnemers aan om zich aan deze richtlijnen te houden, zodat iedereen zich veilig voelt om hun gedachten en ervaringen te uiten.

 • Stimuleer actieve deelname: Creëer mogelijkheden voor actieve deelname van alle individuen in de brave space. Moedig iedereen aan om ideeën, perspectieven en ervaringen in te brengen, zodat verschillende stemmen worden gehoord en gewaardeerd.

 • Moedig samenwerking en coöperatie aan: Benadruk het belang van samenwerking binnen de brave space. Moedig individuen aan om samen te werken, voort te bouwen op elkaars ideeën en te zoeken naar punten van overeenkomst.

 • Evalueer en pas aan: Evalueer regelmatig de effectiviteit van de Brave Space en sta open voor aanpassingen als dat nodig is. Vraag feedback van deelnemers, beoordeel de impact van discussies en breng de nodige veranderingen aan om blijvend succes en verbetering te garanderen.

En wat nu?

Onze omgeving/ons leven veranderen tot brave spaces is een diepgaande reis, een reis die de uitdagingen erkent die voor ons liggen. Het vereist dat we buiten onze comfortzones treden, onze angsten onder ogen zien en ongemak omarmen. Toch is het juist door dit moeilijke proces dat we ruimtes kunnen creëren waar echte verbinding, groei en begrip gedijen. Ook al is het misschien ontmoedigend, laten we de moed opbrengen om dit transformerende pad te bewandelen.

Laten we onthouden dat de meest waardevolle transformaties vaak voortkomen uit de meest uitdagende inspanningen. Laten we samen ons leven durven veranderen en van de wereld een meer inclusieve en moedige plek maken!


De Braveolution start bij jou!!!


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page