top of page

Ethisch Charter

Laatste Revisie: Juli 2023

Introductie

Antwerppride.com is de digitale representatie van Antwerp Pride Vzw, met maatschappelijke zetel te Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. Deze digitale representatie wordt in dit Ethisch Charter aangeduid met de term "deze Website" of "Site".

Met het “AP-netwerk” wordt verwezen naar Antwerp Pride Vzw, de daarbij aangesloten organisaties, en de daaraan verbonden entiteiten.

Antwerp Pride Vzw, is de entiteit binnen het AP-netwerk dat deze Website verzorgt en dat hierna aangeduid wordt met de termen "Antwerp Pride", "AP", “wij”, “ons”, of “onze”. Hoewel delen van dit Ethisch Charter kunnen verwijzen naar andere entiteiten binnen het AP-netwerk, geld dit Ethisch Charter alleen tussen u en ons en niet tussen u en die andere entiteiten.

Dit Ethisch Charter kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit Ethisch Charter met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Mocht u nog vragen hebben over dit Ethisch Charter, neemt u dan contact op met webmaster services via de link 'contact'.

1. Rechten van de LHBTQI+ community

Actively fight for equal rights and equal treatment for LGBTQIA+ people in Belgium and around the world. - actively combat all forms of discrimination on the basis of sex, sexual orientation, gender identity, sexual characteristics or gender expression. - actively combat homo-, lesbo-, bi-, trans-, intersex- and serophobia

2. Educeren van de samenleving

The mission to preserve, transmit and educate Belgian and European civil society, to contribute to the construction and defence of the latter as a democratic space

3. Het ondersteunen van een democratische rechtstaat

The mission to preserve, transmit and educate Belgian and European civil society, to contribute to the construction and defence of the latter as a democratic space

4. Bouwen aan bruggen en acceptatie van mensen

Building and strengthening relationships in a society often plagued by fragmentation and partisan interests

5. Organiseren van initiatieven

Het organiseren en/of ondersteunen van culturele, educatieve, activistische en sportieve initiatieven doen we steeds vanuit een positieve, oplossingsgerichte en verbindende houding, met grote empathie voor minderheden en groepen die het risico lopen gemarginaliseerd te worden.

6. 

6

7. Antwerp Pride

Contribute to the communication and support of Antwerp Pride & it's theme

8. Rechten van de Mens

In general terms, the signatory refers to the Universal Declaration of Human Rights and clearly rejects any form of discrimination on the grounds described in Belgian discrimination law, namely: - nationality, presumed race, skin colour, origin, ethnic origin, nationality, age, gender, disability, religion or belief, marital status, birth, means, political affiliation, current or future health status, physical or genetic properties, social origin, gender identity, gender expression, sex, language or trade union beliefs.

9. Acceptatie en verbreking

Indien u zich akkoord verklaart en verifieert dat u of uw organisatie, evenement, wedstrijd of project in lijn is met dit Ethisch Charter dan bind u er zich toe de voorgenoemde principes te volgen en deze principes ook actief te promoten.

Mocht de Antwerp Pride Vzw tot de vaststelling komen dat u voorgenoemde principes niet volgt of actief promoot dan heeft AP het recht de samenwerking per direct te verbreken en dit zowel intern als extern te delen.

Deze verbreking geeft u geen recht op renumeratie voor reeds gemaakte kosten te verhalen op Antwerp Pride Vzw. Verder is Antwerp Pride Vzw ook niet aansprakelijkheid voor schade van iedere andere toepasselijke zorgplicht, onafhankelijk van de rechtsgrond hiervan, totstand gekomen door de samenwerking, de verbreking, de communicatie van de verbreking of enige factoren die connectie hebben met voorgenoemde situaties.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over dit Ethisch Charter, laat dit dan aan onze woordvoerder weten via de 'contact '-link via het kopje "Pers"

bottom of page