top of page

De Nederlandse transwet

27 en 28 september voerde de Tweede kamer in Nederland een debat over de transwet. Deze wet zou het makkelijker moeten maken voor trans personen om de registratie van hun geslacht te wijzigen. Voorheen moest een trans of non-binair persoon een deskundigeverklaring krijgen vooraleer men het geslacht op het paspoort mag wijzigen. Met deze vernieuwe transwet zal dat niet meer het geval zijn. Daarnaast is de leeftijdsgrens weerlegd. Met deze vernieuwde wet mogen jongeren onder de 16 jaar ook een wijziging laten maken, mits zij eerst langs de rechter gaan.Het debat maakte heel wat los in de politiek. Er zijn natuurlijk voorstanders en deskundigen die zelfs toegeven dat hun verklaring weinig toevoegt aan het woord van de trans persoon zelf. Maar helaas zijn er ook tegenstanders. Enkele weken vóór het debat plaatsvond, verschenen er op verschillende plekken in Nederland posters van Gendertwijfel met een link naar hun website.


Hierruit bleek het een transfobisch manifest te zijn waar gebruik wordt gemaakt van alombekende oude technieken om de “ander”, in dit geval trans en non-binaire personen, tot vijand te maken: morele paniekzaaierij en misinformatie verspreiden. Dit manifest is ondertekent door verschillende personen waaronder artsen, christenen, “gender kritische” personen en mensen die anti-abortus zijn. Kort gezegd: mensen die het recht op lichamelijke autonomie van trans personen willen ontdoen en ontnemen.


Het is niet verrassend dat gelijkaardige situaties zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk voordoen waar TERFs (Trans Exclusionary Radical Feminists) vanwege de invloed van JK Rowling, veel grond en stemmen winnen. Ook in België moeten we op onze hoede blijven en zorgen dat wanneer er transfobische acties gevoerd worden, er luid tegengeluid is.


En gelukkig was dat snel tegengeluid er in Nederland, waaronder het manifest van Gendervrijheid. Dit als directe reactie op het transfobische manifest.


Echter, in de Tweede Kamer zelf, waren er nog steeds veel politieke partijen die tegen de vernieuwde wet waren, waaronder de VVD die zijn twijfels had. Ironisch en pijnlijk is dit, als we herinneren dat de VVD een paar maanden geleden wel aanwezig was op de Amsterdam Pride met hun boodschap “Fight for trans rights”.


Dit soort performatieve, lege en loze activisme betekent natuurlijk niks als men niet écht actief opkomt voor trans rechten. Helaas is dit wat er nog veel te vaak gebeurd: merken en politieke partijen die leuk en aardig meedoen tijdens de nationale Pride parades, maar zodra het echt gaat om het verdedigen van trans rechten, dan laten ze ofwel niks van zich horen, ofwel zijn ze actief tegen progressieve rechten. Laat dit ook een reminder zijn dat wij hier in België ervoor moeten waken dat politieke partijen die meedoen aan Pride, hun LGBTQIA+ waardes reflecteren in hun beleid en acties.


Tot slot is dit het zoveelste voorbeeld waar trans en non-binaire personen moesten toezien hoe hun bestaan en zelfbeschikkingsrecht in vraag/twijfel werd getrokken door een groep mensen die weinig tot geen voeling heeft met de community.


Ontmoedigend, verontrustend en vernederend zijn slechts enkele gevoelens die komen opborrelen. Allemaal valide gevoelens die trans en non-binaire personen spijtig genoeg te vaak mee maken. Daarom willen wij vanuit de Antwerp Pride extra veel liefde en morele steun geven aan onze Nederlandse trans en non-binaire buren.Jullie genderidentiteit is valide en niemand anders dan jezelf kan daar over beslissen.

Jullie recht tot bestaan en zelfbeschikking zou niet gedebateerd moeten worden.

Jullie zijn niet verward of te jong om te weten wie jullie zijn.

Jullie zijn geliefd en sterk.

Hou vol en wees trots jezelf.

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page