top of page

Legale Voorwaarden

Alle onderstaande links verwijzen naar documenten welke deel uitmaken van het Legaal Beleid van de entiteit Antwerp Pride Vzw, met maatschappelijke zetel te Draakplaats 1, 2018 Antwerpen hierna aangeduid wordt met de term "AP".

Documenten

Korte beschrijving:

Het disclaimer en copyright beleid van AP over het intelectueel eigendom van AP en aansprakelijkheid
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

Korte beschrijving:

Het privacy beleid van AP over de bescherming en verwerking van verzamelde gegevens.
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

Korte beschrijving:

Het beeld recht beleid van AP over specifiek bescherming en verwerking van verzamelde opnames.
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

Korte beschrijving:

Het ethisch charter van AP over de principes en waarden van AP
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

Korte beschrijving:

Het cookie beleid van AP over de bescherming en verwerking van verzamelde gegevens mbt cookies.
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

Korte beschrijving:

De verkoopsvoorwaarden van AP over de rechten en plichten van de consument bij aankoop van producten
Laatste Revisie Datum:

Mei 2023

bottom of page